NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

Igły jednorazowego użytku

Category: Sprzęt

Igły jednorazowego użytku - różne wielkości - przykładowe zastosowania (wymiary w mm) 0,5-0,8 x 16 • do tuberkulinizacji strzykawką zaopatrzoną w nasadkę Sterimatic
1,2 x 40; 1,6 x 25 • najbardziej uniwersalne do użytku weterynaryjnego (iniekcje), • do pobierania krwi u dorosłego bydła z żyły ogonowej, u cieląt i owiec z żyły jarzmowej.
1,8 x 60; 2,0 x 60 SUPRA • do infuzji dożylnych u koni i bydła
1,2 x 100 SUPRA • do znieczuleń międzyracicowych u bydła
1,5 x 100 SUPRA • do znieczuleń nasiękowych u bydła
2,0 x 100; 2,0 x 120 SUPRA • do punkcji żwacza u bydła
0,8-0,9 x 25 • do pobierania krwi u prosiąt od pierwszego dnia życia do 10 kg m.c.
0,9-1,2 x 40 • do pobierania krwi u warchlaków lub prosiąt (10-40 kg m.c.)
1,2 x 60 SUPRA • do pobierania krwi u knurków, loszek lub tuczników (35-90 kg m.c.)
1,2 x 75 SUPRA • do pobierania krwi u knurków, loszek lub tuczników (90-150 kg m.c.)
1,2 x 100 SUPRA (możliwe także SUPRA 1,5 x 100; 2,0 x 100 lub 2,0 x 120) • do pobierania krwi u każdej wielkości knurów i loch

Attachments

Ask about this product